Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over opleiding Psychiatrie

Ben je (bijna) in het bezit van een artsendiploma en wil je je specialiseren tot psychiater? Bij GGzE kun je de volledige opleiding tot psychiater volgen. We zijn een erkende opleidingsinstelling en hebben elk jaar 5 opleidingsplaatsen met veel diverse stagemogelijkheden. 

Opleidingsschema

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar en bestaat uit 2 onderdelen:

 • 2,5 jaar psychiatrie algemeen
  Dit onderdeel omvat 5 halfjaarlijkse klinische en ambulante stages waarin een breed scala aan psychische syndromen voorbij komt (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen, angststoornissen). Daarnaast is er aandacht voor spoedeisende en ziekenhuispsychiatrie (in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven).
 • 2 verdiepingsjaren
  De verdieping volg je naar eigen keuze in één van deze drie psychiatrische richtingen:
  • volwassenenpsychiatrie
  • kinder- en jeugdpsychiatrie
  • ouderenpsychiatrie

Binnen elk van deze aandachtsgebieden kun je je verder verdiepen in een groot aantal psychische syndromen. Er zijn stagemogelijkheden op het gebied van psychotherapie, transculturele psychiatrie, verstandelijke beperking, beleidspsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en wetenschappelijk onderzoek. Bij GGzE zijn er speciale centra voor psychotische stoornissen (inclusief (F)ACT-benadering, vroege detectie- en interventie), spoedeisende psychiatrie, angst en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma (topreferent traumacentrum), autisme (inclusief voor volwassenen), een regio-overstijgend centrum voor forensische psychiatrie (De Woenselse Poort) en er zijn twee TOPGGz afdelingen waar je stage kan lopen:

Er bestaat ook een samenwerking met de opleiding tot Klinisch Geriater van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven (twee AIOS Klinische Geriatrie kunnen tegelijkertijd hun stage Ouderenpsychiatrie binnen GGzE volgen).

Onderwijsactiviteiten

Binnen de opleiding wordt intensief supervisie gegeven en er zijn, naast het wekelijkse cursorisch curriculum, speciale lokatie-gebonden onderwijsactiviteiten, zoals:

 • Klinische conferenties en workshops
 • Journal Club
 • CAT besprekingen
 • Referaten
 • Capita selecta neurologie en interne geneeskunde

Samenwerking

De opleiding tot psychiater maakt deel uit van Cluster Zuid, van het OOR Zuid-Oost Nederland. Het cursorisch onderwijs vindt afwisselend in Eindhoven en Maastricht plaats, samen met de andere AIOS van Cluster Zuid (MUMC, Mondriaan, GGzE). Deze samenwerking maakt het mogelijk dat het onderwijs door onder meer universitaire experts wordt gegeven. Het onderwijs beantwoordt aan het probleemgestuurde, contextuele en competentiegerichte opleiden volgens Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). De opleiding in de psychotherapie vormt een onderdeel van het cursorisch en praktisch onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met RINO Zuid-Nederland.

Onderzoek & Innovatie

GGzE is een instelling met een breed aanbod aan klinische, semimurale en ambulante cliëntenzorg.  Door middel van onderzoek doen we nieuwe inzichten op die we toepassen in onze behandelingen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor wetenschappelijke stages tijdens de opleiding tot psychiater. Er is een academiseringsbeleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en de Universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Hierdoor vinden diverse onderzoeksprojecten plaats en zijn verschillende promovendi werkzaam, ook artsen en psychiaters.

De samenwerking met de Universiteit Maastricht (KNAW-erkend onderzoeksinstituut) neemt voor het psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek een centrale plaats in. Co-assistenten uit Maastricht volgen bij GGzE hun stage psychiatrie. Ook bieden we praktisch onderwijs aan derdejaars medische studenten binnen de onderwijspolikliniek.

Visitatie

De opleiding tot psychiater is in juli 2015 gevisiteerd (officiële inspectie) en dit leidde tot een hernieuwde erkenning voor vijf jaar.

 

Sluit de enquête